top of page
Ryen Østre drives økologisk og ligger i bygda Narjordet på 700 moh. Det som startet med 5 geiter og en bukk i 2008, er nå kommet opp i over 40 geiter. Høsten 2020 ble saueholdet avsluttet.

Ole Michal Ryen overtok gården i 2006. Da var gården et rent sauebruk med ca 50 vinterfora sauer. Senhøstes 2008 kom geitene til gards. Og gården var ferdig lagt om til økologisk drift i 2010.

På bildet over ser en to gårder tett i tett. I forgrunnen er nabogården, Jopålsagården, og Ryen Østre er bakenfor.

Bosettinga i Narjordet kom etter oppstarten av gruvedrifta på Røros i 1644. De første bosatte seg her i 1660-åra. Jopåsagården var en av de fire første gårdene som ble etablert. Først på 1900-tallet ble Jopålsagården delt og oldefar til dagens eier kjøpte den halvdelen som nå kalles Ryen Østre.

Geitene ledes hjem en tur
Kje i kål
Dexta
Seterhusa
Kje
Hesjer ved Litjlaua
Samling inne
Enga på Setra
Klatrestativ
Gammelte
Setra
Setra om høsten
bottom of page