top of page
Vi selger garn fra norske kasjmirgeiter - 100% kasjmir!
Et nydelig 2-tråds garn, fjærlett og supervarmt. 
Fra ull på geita til garn

Kasjmirgeitene har en del kasjmirull i pelsen sin. Når de røyter om våren er vi tidlig ute med kammen for å kamme ut kasjmirulla før dekkhåra også røytes. Vi samler ulla fra alle hvite geiter sammen og ulla fra alle farga geiter sammen. På ei geit er det vanligvis mulig å få av rundt 50-100 g råull. Å kamme ei geit tar mellom 10 og 30 minutter avhengig av pelsen. Ofte kammes ei geit flere ganger med noen dagers mellomrom for å få ut mest mulig kasjmirull. Noen geiter liker det, en skulle tro det var godt å bli klødd, mens andre ikke liker det så godt. Heldig vis er det over temmelig fort og de får aldri skader på noe vis av å kammes.

Når all ulla er samlet for våren, sendes ulla til felles mottak av kasjmirull i regi av ildsjeler i Norsk Kasjmirlag (Eikenes Sau & Silke). All ull fra norske kasjmirgeiter samles og sendes videre til Telespinn AS som renser ulla og spinner garn av den. Mesteparten av ulla blir til 2-tråds garn i 100% kasjmir. Under rensing for dekkhår og rusk, går nesten halvparten av vekta på råulla ut av prosessen. Kasjmirull er veldig lett, så å få ut dekkhår og rusk monner mye i vektsammenheng. Sammen med dekkhår og rusk følger det også med en del kasjmirull. Denne ulla er gjerne korte fiber som er vanskelig å spinne garn av. Den renses videre og blandes med norsk lammeull til et blandingsgarn.

Som medlemmer i Kasjmirlaget kjøper vi garn tilbake som vi kan selge. Vi selger både garn og litt strikka produkter av garnet. Pulsvarmere i 100% kasjmir veier nesten ingen ting, men er herlig varme!

bottom of page