Vi selger garn fra norske kasjmirgeiter - 100% kasjmir!
Et nydelig 2-tråds garn, fjærlett og supervarmt. 
Fra ull på geita til garn

Kasjmirgeitene har en del kasjmirull i pelsen sin. Når de røyter om våren er vi tidlig ute med kammen for å kamme ut kasjmirulla før dekkhåra også røytes. Vi samler ulla fra alle hvite geiter sammen og ulla fra alle farga geiter sammen. På ei geit er det vanligvis mulig å få av rundt 50-100 g råull. Å kamme ei geit tar mellom 10 og 30 minutter avhengig av pelsen. Ofte kammes ei geit flere ganger med noen dagers mellomrom for å få ut mest mulig kasjmirull. Noen geiter liker det, en skulle tro det var godt å bli klødd, mens andre ikke liker det så godt. Heldig vis er det over temmelig fort og de får aldri skader på noe vis av å kammes.

Når all ulla er samlet for våren, sendes ulla til felles mottak av kasjmirull i regi av ildsjeler i Norsk Kasjmirlag (nytt prøveprosjekt 2017 til 2019). All ull fra norske kasjmirgeiter samles og sendes videre til Telespinn AS som renser ulla og spinner garn av den. Mesteparten av ulla blir til 2-tråds garn i 100% kasjmir. Under renseprosessen går nesten halvparten av vekta på råulla ut av prosessen. Kasjmirull er veldig lett, så å få ut dekkhår og rusk monner mye i vektsammenheng. Sammen med dekkhår og rusk følger det også med en del kasjmirull. Denne ulla er gjerne korte fiber som er vanskelig å spinne garn av. Den renses videre og blandes med norsk lammeull til et blandingsgarn.

Som medlemmer i Kasjmirlaget kjøper vi garn tilbake som vi kan selge. Vi selger både garn og litt strikka produkter av garnet. Pulsvarmere i 100% kasjmir veier nesten ingen ting, men er herlig varme!

© 2017 by Seterlia. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle