top of page
Norske Kasjmirgeiter skal igjen vise oss Norge!
-Norsk Kasjmirlag-

Fra sommeren 2021 vil vi ha en liten gjeng på 5 stk kastrater med NoFence, et virtuelt gjerdesystem, som er klar til beiteoppdrag.

Disse kan man leie inn om en ønsker å få ryddet (beitet) et område. Ønsker du å leie ryddegjengen, tar du kontakt med oss. Vi kommer på befaring og blir enig om varighet, pris og tilsyn.

 

Vi beiter hovedsakelig målretta. Det vil si at vi gir dyra små områder om gangen, og flytter dem ofte. Høy dyretetthet og kort beitetid, gir beitetålende planter optimale forhold. Resultatet blir mye gras og urter, og lite ugras og buskas. Graset blir grønnere og frodigere, og det bygges torv, lagres karbon og det hindrer erosjon.  Og ikke minst - det blir pent å se på.

 

4.png
1.png

For å ha geiter på beiteoppdrag:
 

  • For å sikre helsetilstanden på geitene, skal ikke området være hyppig brukt av andre beitedyr. Streifdyr igjennom området går bra.

  • Området kan ikke være sprøytet med plantevernmidler eller være brukt kunstgjødsel på. Geitene våre er økologisk.

  • Geitene beiter på all vegetasjonen. Trær som ikke beskyttes kan bli skadet. Erfaringen tilsier at det blir mindre skade på trær om det er mange trær på området. Og de spiser først selje/vier og rogn, deretter bjørk, og så bartrær.

  • Det trengs ikke gjerde rundt området. Geitene har NoFence virtuelt gjerdesystem på seg. Dette er minst like sikkert som vanlig gjerde eller strømgjerde, men det går ikke an å garantere mot rømninger. Les mer om NoFence på deres hjemmesider: www.NoFence.no

  • Det trengs mobildekning på området.

  • Avklar med eventuelle naboer som kan bli berørt.

  • Tenk igjennom om du ønsker å ta daglig tilsyn selv, eller om vi skal gjøre det. Dyra trenger tilgang på rent vann hele tida, og det må sjekkes om de har det bra.

  • Av erfaring vil denne gjengen bruke 1-2 dager på et område på 250 kvadrat. Litt avhengig av hvor tidlig på sesongen de kommer i gang, og hva som vokser der, vil de trenge å beite der 2-3 ganger pr sommer.

bottom of page